UWAGA! Zamówienia złożone po 19 grudnia będą realizowane od 2 stycznia.

Pediatria 1 | 2009

SPIS TREŚCI

Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci według zaleceń PRACTALL.

dr Joanna Lange, prof. dr hab. Marek Kulus, Witold Bartosiewicz,
Pediatria 1 | 2009

Przewlekłe leczenie astmy sporadycznej u dzieci – za i przeciw.

prof. dr hab. Ryszard Kurzawa, Łukasz Błażowski,