UWAGA! Zamówienia złożone po 19 grudnia będą realizowane od 2 stycznia.

Pediatria 3 | 2016

SPIS TREŚCI

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży – rekomendacje IPCZD

Mieczysław Litwin, Anna Niemirska, Łukasz Obrycki, Małgorzata Myśliwiec, Agnieszka Szadkowska,