Żywienie dzieci - wytyczne i stanowiska towarzystw naukowych 2013-2015

Opracowanie to powstało pod auspicjami Sekcji Żywieniowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Wybitni specjaliści opracowali dla Państwa wytyczne i stanowiska liczących się towarzystw naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Amerykańskiej Akademii Pediatrii (APP).
Cena: 30 zł