Zapotrzebowanie na kwas dokozaheksaenowy i inne kwasy tłuszczowe omega-3 w związku z rozwojem ośrodkowego układu nerwowego i zdolności poznawczych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Pracę oparto na przeglądzie piśmiennictwa odnoszącego się do badań oceniających wpływ suplementacji kwasami omega-3 na funkcję ośrodkowego
układu nerwowego w różnych grupach wiekowych. Dokonano również przeglądu zaleceń i stanowisk ekspertów dotyczących suplementacji DHA w krytycznych
okresach rozwoju u niemowląt, kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz małych dzieci. Pokazano spójność zaleceń. Podsumowano zalecenia
pod kątem praktycznych wskazań dla lekarza.

Abstract:

The paper refers to the recent systematic review of omega-3 fatty acid supplementation studies in regard of central nervous system function at
different age. Moreover, the review of guidelines and position statements on DHA supplementation in critical life periods was performed – in infancy,
early childhood, breastfeeding and pregnant women. Consistency of major statements was presented. The paper summarized major conclusions for
clinical practice.author-image

Piotr Socha