Nadwrażliwość na jad owadów błonkoskrzydłych – co pediatra wiedzieć powinien


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Nadwrażliwość na jad owadów błonkoskrzydłych jestproblemem nie tylko dla uczulonych pacjentów, alerównież dla lekarzy. Znajomość prawidłowego postępowaniabezpośrednio po użądleniu oraz zasad kwalifikacjido immunoterapii wpływa znacząco na ograniczenieliczby zgonów w grupie uczulonych dzieci. Autorzyprzedstawiają wytyczne postępowania terapeutyczno-diagnostycznego przy podejrzeniu uczulenia na jadowadów błonkoskrzydłych.

Abstract:

Hypersensitivity on hymenoptera is a worldwide problemnot only for sensitized patients, but also for theirphysicians. Knowledge about proper medical interventionafter stinging and guidelines of qualification forimmunotherapy has influence on number of deathsin children. Authors described medical and diagnosticintervention in case of suspected sensitization on hymenopteravenom.author-image

Joanna Lange

author-image

Ewa Cichocka-Jarosz

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.