Wybrane problemy z zakresu ginekologii dziecięcej i dziewczęcej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Nastolatki i dziewczynki stanowią zdecydowaną mniejszość wśród pacjentek leczonych przez ginekologów. Opieka nad dzieckiem, nastolatką różni się pod
każdym względem od pracy z dorosłą kobietą. Infekcje narządów płciowych stanowią jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w poradni ginekologicznej dla
dziewcząt, szczególnie pomiędzy 3 a 10 rokiem życia. Zaburzenia miesiączkowania mogą dotyczyć nawet 75% populacji nastolatek. Najczęstszymi przyczynami wtórnego braku miesiączki (50-75%) są czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego oraz zaburzenia miesiączkowania związane
z hiperandrogenizacją – zespół policystycznych jajników. W diagnostyce zaburzeń miesiączkowania należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki związane
ze stresem, z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, utratą masy ciała, a także na zaburzenia o podłożu psychicznym: anorexia nervosa lub bulimia nervosa.
U 20-30% nastolatek w okresie adolescencji diagnozuje się krwawienia młodocianych. Określa się je jako obfite krwawienia z jamy macicy ze skrzepami,
często trwające ponad 10 dni, z utratą krwi powyżej 80 ml, bez związku z inną patologią narządu rodnego.

Abstract:

Teenage and young girls comprise the vast minority of patients treated by gynecologists. Treatment and care of a child or teenage girl varies in every
respect from that of an adult woman. Genital infections form one of the most common reasons for visits to gynecological clinics for girls, especially
between the ages of 3-10 years. Menstrual disorders may affect up to 75% of the teenage population. The most common reason for secondary
amenorrhea (50-75%) is functional hypothalamic amenorrhea and menstrual disorders related to hyperandrogenism – polycystic ovary syndrome. Stress,
excessive exercise, weight loss, and psychiatric disorders (Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa) compose some of the most important factors in diagnosing
menstrual disorders. Juvenile bleeding – defined as profuse uterine bleeding with blood clots, often lasting more than 10 days, blood loss greater than
80 ml, without any relation to other gynecological pathologies – is diagnosed in 20-30% of teenagers in adolescence.author-image

Dominika Sajdak

author-image

Agata Sidło-Stawowy

author-image

Violetta Skrzypulec-Plinta

author-image

Agnieszka Białka

author-image

Agnieszka Drosdzol-Cop

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.