Ropień oczodołu w przebiegu zapalenia sitowia u noworodka – opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ropień oczodołu występuje rzadko w okresie noworodkowym, może prowadzić do groźnych powikłań. Najczęściej punktem wyjścia infekcji jest zapalenie
sitowia. Celem pracy jest przedstawienie przypadku 16-dniowego noworodka z ropniem oczodołu wtórnym do ostrego zapalenia sitowia oraz
omówienie odrębności przebiegu choroby w okresie noworodkowym.

Abstract:

Orbital abscess is rare in neonates and can lead to severe complications. It originates mostly from ethmoid sinusitis. The aim of this paper is to present
a case of 16- day old neonate with orbital abscess secondary to acute ethmoiditis and to discuss the particularities of the disease in neonates.author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Katarzyna Wójcicka-Kowalczyk

author-image

Joanna Sokołowska

author-image

Ewa Pomirska

author-image

Eliza Michalska