Komentarz do artykułu „Skuteczność programów zapobiegania krwawieniom z niedoboru witaminy K w Danii i Holandii”


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W wielu państwach stosuje się programy profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt, jednak wciąż nie jest jasne, jaka jest
optymalna dawka i najskuteczniejsza droga podaży witaminy K. 

Abstract:

Vitamin K supplementation regimens are present in many countries in order to prevent vitamin K deficiency bleedings (VKDB). However, optimal dosing
and administration route of vitamin K are still unclear.


author-image

Justyna Czech-Kowalska

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.