Komentarz do artykułu „Polskie wytyczne dotyczące zastosowania acyklowiru w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez wirusy VZV i HSV”


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Opracowanie przez polskich ekspertów rekomendacji dotyczących leczenia i profilaktyki zakażeń wirusami ospy wietrznej i półpaśca (ang. varicella-zoster
virus, VZV) oraz opryszczki pospolitej typu 1 i 2 (ang. herpes simplex virus 1, 2, HSV1, HSV2) było niezwykle ważnym przedsięwzięciem.

Abstract:

Acyclovir.author-image

Jolanta Popielska

author-image

Magdalena Marczyńska