Rola żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Różne oblicza diety


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Nieprawidłowe żywienie sprzyja chorobom przewlekłym, takim jak choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, cukrzyca typu 2, zespół metaboliczny,
otyłość i nadciśnienie tętnicze. Styl życia, w tym zasady zdrowego żywienia, jest istotny zarówno w ich prewencji, jak i leczeniu. Najbardziej
popularne restrykcyjne diety odchudzające dają szybkie rezultaty, ale prowadzą do efektu jo-jo, niedoborów pokarmowych, a nawet objawów depresji.
Diety redukcyjne powinny być prowadzone pod nadzorem dietetyka, lekarzy specjalistów lub lekarza pierwszego kontaktu. Medycyna stylu życia wydaje
się być nowym, skutecznym podejściem w prewencji chorób przewlekłych.

Abstract:

Poor diet is a major contributor to chronic diseases, including cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes, metabolic syndrome, obesity and hypertension.
Lifestyle factors, especially healthy dietary practices are important in prevention and treatment of these problems. Most popular restrictive
slimming diets result in quick loss weight, but cause a rebound effect, nutritional deficits and even symptoms of depression. Dieting plan should
be supervised by an experienced dietitian, consultant or general practitioner. Lifestyle medicine seems to be an effective new approach to chronic
diseases prevention.author-image

Anna Stolarczyk

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.