Suplementacja składnikami odżywczymi u dzieci z przewlekłą cholestazą


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Przewlekła cholestaza, a szczególnie atrezja dróg żółciowych i postępująca cholestaza wewnątrzwątrobowa, prowadzi do istotnych zaburzeń stanu
odżywienia i wymaga zwiększonej podaży energii, makroskładników oraz suplementacji mikroskładnikami odżywczymi. Szczególnym problemem
jest uzupełnianie niedoborów witamin rozpuszczalnych w tłuszczach − dzieci z cholestazą wymagają monitorowania poziomu/markerów niedoboru
tych witamin oraz odpowiednio zwiększonej suplementacji. Dla celów suplementacyjnych opracowano specjalne preparaty, np. postać rozpuszczalnej
w wodzie witaminy E (TPGS).

Abstract:

Chronic cholestasis, mainly biliary atresia and progressive familial intrahepatic cholestasis, leads to malnutrition and require additional energy supply
as well as macro and micronutrient supplementation. The major issue is lipid soluble vitamin supplementation − which should be based on monitoring
of concentrations or makers of deficits and appropriate increased dosage. There are also special preparations to supplement cholestatic children
− like water soluble vitamin E (TPGS).author-image

Joanna Pawłowska

author-image

Piotr Socha

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.