Wybrane problemy hepatologiczne u dzieci – relacja z 43. Kongresu Europejskiego Pediatrycznego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN) 2010


Słowa kluczowe / Keywords:

Brak/None

Streszczenie:

Autorzy omówili wybrane doniesienia, dotyczące problemówhepatologicznych u dzieci, prezentowane podczas43 Kongresu Europejskiego Pediatrycznego TowarzystwaGastroenterologii, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN),który odbył się w Istambule w czerwcu 2010 r.

Abstract:

Authors present selected liver topics presented during43rd Annual Meeting of the ESPGHAN (European Societyfor Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)Istambul, June 2010.author-image

Wojciech Jańczyk

author-image

Piotr Socha

author-image

Irena Jankowska