Sprawozdanie z 50. Kongresu ESPGHAN − zaburzenia karmienia i połykania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Autorka omówiła doniesienia dotyczące zaburzeń karmienia i połykania u dzieci, prezentowane podczas 50. Konferencji Europejskiego
Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, która odbywała się w Pradze od 10 do 13 maja 2017 r.

Abstract:

The author discussed reports on feeding and swallowing disorders in children discussed at the 50th Annual Meeting of European Society for Paediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 10-13 May 2017 in Athens.author-image

Ewa Winnicka