Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B stanowi bardzo ważne zagadnienie w pediatrii. W artykule przedstawiono obecną sytuację epidemiologiczną
w Polsce, sposób postępowania i metody leczenia dzieci zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.

Abstract:

Chronic hepatitis B in children remains a major clinical issue for pediatricians. The article constitutes an up-to-day overview on epidemiology in Poland,
management and treatment of children affected with chronic hepatitis B.


6 zł

author-image

Patryk Lipiński