Biegunka rotawirusowa – możliwe korzyści z wprowadzenia powszechnych szczepień przeciwko rotawirusom do PSO w Polsce


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zakażenia rotawirusowe są najczęstszą przyczyną nieżytów żołądkowo-jelitowych, które zwykle najciężej przebiegają u niemowląt poniżej 6. miesiąca
życia. Wysoka zakaźność i oporność rotawirusów na środki dezynfekcyjne ułatwiają transmisję zakażeń, stąd jedyną skuteczną metodą zmniejszenia
liczby zachorowań wśród dzieci jest profilaktyka za pomocą powszechnych szczepień ochronnych. Zarówno WHO, ESPID, jak i ESPGHAN rekomendują
włączenie szczepień przeciwko rotawirusom do państwowych programów szczepień ochronnych. Doświadczenia innych krajów oraz porównanie kosztów
powszechnych szczepień z możliwymi do uniknięcia kosztami hospitalizacji z powodu biegunki rotawirusowej jednoznacznie uzasadniają potrzebę wprowadzenia
i finansowania w Polsce powszechnych szczepień przeciwko rotawirusom.

Abstract:

Rotaviral infections are the most common causes of acute gastroenteritis, and the most severe course of the disease usually affects infants under 6 months
of age. High level of infectiousness and resistance to disinfectants are factors facilitating transmission of rotaviral infections, hence the only effective form of
prevention are universal vaccinations. WHO, ESPID and ESPGHAN recommend incorporation of rotavirus vaccination into national immunization programs.
The experience of other countries and comparison of the costs of vaccination with avoidable costs of hospitalization due to rotaviral diarrhoea clearly justify
the need for introducing refunded universal rotaviral vaccination in Poland.author-image

Andrzej Załęski

author-image

Piotr Albrecht

author-image

Ernest Kuchar

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.