Ciężkie postaci toksoplazmozy wrodzonej. Można było tego uniknąć


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Toksoplazmoza wrodzona może prowadzić do poważnego uszkodzenia płodu, z objawami narządowymi stwierdzanymi już w okresie płodowym lub bezpośrednio
po urodzeniu. Większość zarażonych dzieci nie prezentuje objawów klinicznych w okresie noworodkowym. Prenatalne rozpoznanie zarażenia
i włączenie właściwego postępowania profilaktycznego lub leczniczego znacząco poprawiają rokowanie i wyniki leczenia dzieci.
Na podstawie opisu historii choroby 5 pacjentów w artykule przedstawiono najczęstsze błędy w diagnostyce prenatalnej oraz opiece okołoporodowej/położniczo-
noworodkowej, które mogą prowadzić do ciężkich powikłań.

Abstract:

Congenital Toxoplasma gondii infection can cause serious damage that can be diagnosed in utero or at birth, although most infants are asymptomatic at
birth. Prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis considerably improves the prognosis and outcome for infected infants.
Based on five case reports authors present most common mistakes in prenatal diagnosis and maternal-neonatal care failure that led to severe toxoplasmosis
in infancy.author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Krystyna Piłat

author-image

Anna Niezgoda

author-image

Anna Rogowska

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.