Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wprowadzenie: Niedobór witaminy D jest ważnym i powszechnym problemem zdrowotnym w Polsce. Niezależnie od wieku, deficyt witaminy D wiązany jest ze znacznym wzrostem ryzyka rozwoju wielu chorób oraz szeregu negatywnych skutków zdrowotnych. Celem niniejszego dokumentu zawierającego wytyczne oparte na dowodach jest dostarczenie pracownikom służby zdrowia w Polsce oraz populacji ogólnej aktualnych rekomendacji dotyczących profilaktyki, diagnozowania i leczenia niedoboru witaminy D.

Metody: Przeprowadzono systematyczny przegląd piśmiennictwa odnoszącego się do zapobiegania niedoborom witaminy D i ich leczenia. Zaktualizowane zalecenia opracowano przy użyciu systemu klasyfikacji zaleceń (GRADE) opisującego siłę zalecenia i jakość dowodów potwierdzających. Zespół Ekspertów ocenił dowody dotyczące zagadnienia niedoboru witaminy D, sformułował cele tego dokumentu i opracował wytyczne postępowania w populacji ogólnej i w grupach ryzyka.

Wyniki: Zaktualizowane rekomendacje określają kryteria diagnostyczne oceny stanu zaopatrzenia w witaminę D i opisują strategie profilaktyki i leczenia jej niedoboru w populacji ogólnej oraz w grupach o podwyższonym ryzyku jego wystąpienia. Opracowano zalecenia dotyczące zapobiegania temu problemowi zdrowotnemu, suplementacji i leczenia niedoboru witaminy D oraz omówiono szczegółowe wytyczne postępowania w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Wniosek: Niedobór witaminy D jest bardzo rozpowszechniony w Polsce i dotyczy wszystkich grup wiekowych. Istnieje potrzeba wdrożenia regularnej suplementacji sugerowanymi dawkami oraz opracowania skutecznej strategii łagodzenia skutków niedoboru witaminy D w populacji polskiej. Zaktualizowane zalecenia skierowane są do pracowników służby zdrowia i władz zajmujących się kompleksową polityką zdrowotną w Polsce. Opracowane wytyczne powinny zostać uwzględnione w programach zdrowia publicznego mających na celu zapobieganie szerokiemu spektrum chorób przewlekłych.

Standardy Medyczne/Pediatria, 2018, T. 15, 531-559 

Abstract:

x


11 zł

author-image

Agnieszka Rusińska

author-image

Paweł Płudowski

author-image

Mieczysław Walczak

author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka

author-image

Artur Bossowski

author-image

Danuta Chlebna-Sokół

author-image

Justyna Czech-Kowalska

author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Edward Franek

author-image

Ewa Helwich

author-image

Teresa Jackowska

author-image

Maria A. Kalina

author-image

Jerzy Konstantynowicz

author-image

Janusz B. Książyk

author-image

Andrzej Lewiński

author-image

Jacek Łukaszkiewicz

author-image

Ewa Marcinowska-Suchowierska

author-image

Artur Mazur

author-image

Izabela Michałus

author-image

prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski

author-image

Hanna Romanowska

author-image

Marek Ruchała

author-image

Piotr Socha

author-image

Mieczysław Szalecki

author-image

Mirosław Wielgoś

author-image

Danuta Zwolińska

author-image

Arkadiusz Zygmunt