Podsumowanie zaleceń dotyczących profilaktyki niedoboru żelaza i leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci po 1. roku życia


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Niedobór żelaza (NŻ) stanowi najczęstszy niedobór pojedynczego pierwiastka w organizmie człowieka. Niedokrwistość z niedoboru żelaza (NNŻ) jest jedną z najczęstszych form niedokrwistości. Jak dotąd w Polsce nie przeprowadzono dużych badań epidemiologicznych określających częstość występowania NŻ i NNŻ u dzieci ani badań oceniających efekty profilaktyki bądź leczenia tych stanów. Proponowane zalecenia przygotowano na podstawie przeglądu piśmiennictwa z ostatnich lat oraz zaleceń amerykańskich i europejskich.  

Abstract:

Iron deficiency is the most prevalent single nutrient deficiency and is worldwide the most common cause of anemia. In Poland, no large epidemiological studies have been conducted determining the incidence of iron deficiency and iron deficiency anemia in children and no studies assessing the effects of prophylaxis or treatment of these conditions. The proposed recommendations have been prepared based on a review of medical literature of recent years as well as American and European recommendations. author-image

Piotr Buda

author-image

Janusz B. Książyk

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.