Synbiotyki w leczeniu i zapobieganiu chorobom alergicznym – aktualne dane


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zaburzenia składu i aktywności mikrobioty przewodu pokarmowego (dysbioza) odgrywają rolę w chorobach alergicznych. Modyfikacja mikrobioty poprzez podawanie probiotyków, prebiotyków lub synbiotyków (probiotyków i prebiotyków stosowanych łącznie, aby osiągnąć synergistyczny efekt) może mieć potencjalne znaczenie w leczeniu i zapobieganiu alergii. W artykule podsumowano dane z badań z randomizacją lub ich metaanaliz, w których oceniano skuteczność kliniczną synbiotyków w leczeniu i zapobieganiu chorobom alergicznym u dzieci. W celu identyfikacji badań przeszukano komputerową bazę piśmiennictwa medycznego MEDLINE (do września 2018 r.). Synbiotyki – jako grupa – mogą być skuteczne w leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS). Ich rola w zapobieganiu alergii wymaga dalszych badań. Nie wszystkie synbiotyki są sobie równe. Skuteczność każdego z nich (ze względu na szczepozależność probiotyków i zróżnicowaną skuteczność prebiotyków) musi być oceniana oddzielnie. 

Abstract:

An altered gut microbiota composition and/or activity (dysbiosis) contributes to allergy risk. Targeting gut microbiota by using probiotics, prebiotics and synbiotics (a mixture of pro- and prebiotics) has the potential to prevent or even treat allergic diseases. The aim was to systematically evaluate the effectiveness and safety of synbiotics for the management and prevention of allergy in children. The MEDLINE and The Cochrane Library (both up to September 2018) were searched for randomized controlled trials or their meta-analyses relevant to synbiotics. Data suggest that synbiotics (as a class) may be effective in the treatment of atopic dermatitis, particularly synbiotics with mixed strain of probiotic bacteria and in children younger than 1 year. The role of synbiotics in the prevention of allergy remain unclear. Not all synbiotics are equal. The clinical effects and safety of any of them should be evaluated separately. author-image

Hanna Szajewska

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.