Potworniaki rozpoznawane w okresie noworodkowym – opisy przypadków


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono przypadki 4 noworodków (3 dziewczynek i 1 chłopca) leczonych w 2017 i 2018 r., u których rozpoznano i leczono nowotwór o typie potworniaka (łac. teratoma). U 3 pacjentów był to potworniak dojrzały, u jednego noworodka stwierdzono potworniaka niedojrzałego. Rozpoznawane guzy zlokalizowane były w okolicy krzyżowo-guzicznej, w żołądku i śródpiersiu. U wszystkich dzieci podejrzenie guza wysunięto w okresie prenatalnym, na podstawie badania USG lub rezonansu magnetycznego (RM) płodu. Dzięki diagnostyce prenatalnej udało się szybko rozpoznać chorobę i skierować pacjentów do dalszego leczenia w ośrodku referencyjnym. Wczesna i kompleksowa diagnostyka oraz wielospecjalistyczne leczenie pozwoliły uzyskać bardzo dobry efekt terapeutyczny. 

Abstract:

The authors present four cases of newborns (three girls, one boy) diagnosed with a teratoma tumour, treated in 2017 and 2018. Three patients were diagnosed with mature and one with immature teratoma. The tumours were located in the sacrococcygeal region, in the stomach and mediastinal area. In all children the tumour was detected prenatally by ultrasound or magnetic resonance imaging examination. Thanks to prenatal diagnosis the disease was quickly identified and patients could be referred for further treatment to the reference centre. Early and comprehensive diagnostics and multispecialist treatment allowed to obtain a very good therapeutic effect. author-image

dr Dariusz Polnik

author-image

Agata Pleskaczyńska

author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Marcin Makarewicz

author-image

Agnieszka Brożyna

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.