Działania niepożądane prostaglandyny E1 (alprostadilu) – opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono przypadek dziewczynki z zespołem hipoplazji lewego serca, u której niemożliwe było przeprowadzenie w okresie noworodkowym pierwszego etapu leczenia torem jednokomorowym. Warunkiem przeżycia do czasu kolejnej operacji było utrzymanie drożności przewodu tętniczego dzięki 5-miesięcznej terapii alprostadilem. Na podstawie opisu przypadku przedstawiono i przeanalizowano działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie tak długiego leczenia. 

Abstract:

The article presents a case of a girl diagnosed with hypoplastic left heart syndrome, who couldn’t be treated with first stage single-ventricle palliation in the neonatal period. Five months long alprostadil infusion used to maintain ductal patency was the only condition for survival until the next stage surgery. The presented case underlines the issue of adverse effects that may occur during prolonged alprostadil treatment. author-image

Agata Rybak

author-image

Zuzanna Powichrowska

author-image

Małgorzata Żuk