Trudności w doborze diety przemysłowej u niemowlęcia karmionego przez gastrostomię – opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Żywienie dojelitowe (ang. enteral nutrition, EN) jest metodą z wyboru w przypadku braku możliwości karmienia doustnego. Pomimo wielu korzyści niesie za sobą również ryzyko powikłań. Jednym z nich jest nietolerancja diety przemysłowej – problem najczęściej obserwowany u dzieci najmłodszych, których przewód pokarmowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. W części przypadków skutecznym postępowaniem jest zmiana standardowej diety polimerycznej na preparat o innym składzie, np. zawierający białko mleka krowiego w postaci zhydrolizowanej. W artykule przedstawiono przypadek kliniczny niemowlęcia karmionego przez gastrostomię z problemem nietolerancji diety przemysłowej oraz korzyści, jakie można uzyskać, podejmując próbę zmiany diety enteralnej na preparat o innych, specyficznych właściwościach.

Abstract:

Enteral nutrition is the method of choice when oral feeding is not possible or sufficient. Despite many benefits, it also involves the risk of complications. One of them is the intolerance of the formula - the problem most often observed in young children whose gastrointestinal tract is not yet fully developed. In some cases, change of the polymeric formula to one with a different composition, such as hydrolyzed milk protein, is an effective form of treatment. The article presents a clinical case of a enterally fed infant with the problem of polymeric formula intolerance and the benefits that can be obtained by changing the composition of the formula. author-image

Małgorzata Matuszczyk

author-image

Jarosław Kierkuś

author-image

Agnieszka Szmurło

author-image

Paulina Mika-Stępkowska

author-image

Marcin Szary

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.