Biegunka o etiologii rotawirusowej jako biegunka podróżnych – przypadek 2,5-letniej dziewczynki


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Rotawirusy (ang. rotavirus, RV) powszechnie występujące w populacji dziecięcej stanowią wiodącą przyczynę biegunek wśród najmłodszych dzieci na całym świecie. Z wiekiem często dochodzi do ponownych zakażeń, jednak każdy kolejny epizod ma łagodniejszy przebieg. RV pojawiają się także u osób wyjeżdżających, zwłaszcza do krajów o słabych warunkach sanitarnych, i są jedną z przyczyn biegunki podróżnych. W pracy przedstawiono i omówiono przypadek 2,5-letniej dziewczynki, która zachorowała na nieżyt żołądkowo-jelitowy o etiologii rotawirusowej podczas podróży do Egiptu. 

Abstract:

Rotaviruses (RVs) commonly found in the pediatric population are the leading causes of diarrhea among the youngest children. With age, reinfections often occur, but each subsequent episode tends to be milder. RVs can also occur in people traveling, especially to developing countries and constitute one of the factors of traveler’s diarrhea. The paper presents and discusses a case of rotavirus gastroenteritis during a trip to Egypt. 


8 zł

author-image

Katarzyna Łapacz

author-image

Ernest Kuchar

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.