Regurgitacje u niemowląt – aktualne zalecenia i nowe możliwości interwencji żywieniowych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Refluks żołądkowo-przełykowy (ang. gastroesophageal reflux GER), określany jako cofanie się treści żołądkowej do przełyku, jest częstym zjawiskiem 
 w 1. roku życia. Regurgitacje są objawem jego niepowikłanej postaci, występują z różnym nasileniem u zdrowych niemowląt, ustępują samoistnie. Ponad 50% małych pacjentów ulewa przynajmniej 1 raz dziennie. Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego (CZPP) są częstą przyczyną szukania przez rodziców pomocy lekarskiej w przypadku dzieci w 1. półroczu życia. Ocenia się, że ok. 30% wizyt w tym okresie jest związanych z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. W regurgitacjach niepowikłanych pierwszy etap postępowania obejmuje edukację i obniżenie poziomu lęku u rodziców. Zagęszczanie mieszanek (lub mleka matki) jest postępowaniem rekomendowanym w przypadku regurgitacji nasilonych. W postaci niepowikłanej nie należy stosować inhibitorów pompy protonowej (IPP) ani antagonistów receptora H2. 

Abstract:

Gastroesophageal reflux (GER) is a common and normal physiological process in children that accompanies the passage of gastric contents into the esophagus 
 with or without regurgitation and vomiting. Infant regurgitation is a common, physiological, transient process occurring in 50% healthy children. Persistent regurgitation is a frequent reason for parenteral concern, feeding distress and formula changes. The first-line management should focus on parental 
 education, reassurance and nutritional advice. Nutritional advice should stress the benefits of continuing breastfeeding for non-breastfed infants, while special AR infant formulas may be considered for non-breastfed infants. Alginates and antiacids are not recommended for uncomplicated infantile regurgitation. 


6 zł

author-image

Elżbieta Jarocka-Cyrta