Algorytm postępowania po ukąszeniu przez żmiję zygzakowatą – opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus) jest jedynym jadowitym gatunkiem węża w Polsce. Występuje w kilku odmianach. W przypadku ukąszenia zawsze wskazana jest obserwacja w warunkach szpitalnych. Stopień ciężkości zatrucia zależy głównie od ilości jadu wprowadzonego do organizmu w stosunku do masy ciała ofiary. W terapii uwzględnia się postępowanie, które ma na celu opóźnienie wchłaniania jadu, zastosowanie skutecznego antidotum oraz wybranych leków. Omówiony w artykule przypadek 12-letniego chłopca hospitalizowanego w oddziale dziecięcym po ukąszeniu przez żmiję zygzakowatą stał się inspiracją do opracowania praktycznego schematu postępowania na kolejnych etapach opieki medycznej nad pacjentem. 

Abstract:

The common European viper (Vipera berus) is the only venomous snake in Poland. It occurs in several varieties. In case of a viper bite, hospital observation is recommended. The severity of poisoning depends mainly on the amount of toxin injected into the body in relation to the victim’s body weight. Therapy includes procedures aimed at delaying venom absorption, application of an effective antidote and selected drugs. The following case of a 12-year-old boy hospitalized in a children’s ward after a viper bite became an inspiration to develop a practical workflow of subsequent stages of medical care. 


6 zł

author-image

Natalia Krysiak

author-image

Agata Lange

author-image

Dorota Kardas-Sobantka

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.