Stosowanie alprostadylu u noworodków z przewodozależnymi wadami wrodzonymi serca – praktyczne porady


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Alprostadyl jest lekiem, którego wprowadzenie na początku lat 80. XX wieku zrewolucjonizowało opiekę nad noworodkami z przewodozależnymi wadami serca. Utrzymanie drożności przewodu tętniczego umożliwiło ich przeżycie w stabilnym stanie do czasu zabiegu kardiochirurgicznego lub interwencyjnego. Niniejszy artykuł służy podsumowaniu zasad stosowania alprostadylu u noworodków z wadami wrodzonymi serca, z uwzględnieniem aktualnych danych dotyczących dawkowania leku i obserwowanych działań niepożądanych.

Standardy Medyczne/Pediatria  2020, T. 17, 604-610

Abstract:

Introduction of a new drug – alprostadil – revolutionized the medical care of neonates with ductal-dependent congenital heart defects in the early 1980s. Maintaining the patency of the ductus arteriosus allowed them to survive in a stable condition until surgical or interventional treatment. This paper summarizes the principles of alprostadil use in newborns with congenital heart defects, including current data on drug dosing and observed adverse reactions.

Standardy Medyczne/Pediatria  2020, T. 17, 604-610


6 zł

author-image

Renata Bokiniec

author-image

Agata Wójcik-Sęp

author-image

Joanna Duliban

author-image

Joanna Szymkiewicz-Dangel

author-image

Agnieszka Grzyb

author-image

Małgorzata Żuk