10-miesięczna dziewczynka z trudnościami w karmieniu i nieprawidłowymi przyrostami masy ciała – opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Problemy z karmieniem, szczególnie w momencie rozszerzania diety, są częstą przyczyną zgłaszania się zaniepokojonych rodziców do lekarza pediatry. U niemowląt i małych dzieci, u których zaburzenia karmienia doprowadziły do pogorszenia stanu odżywienia, oprócz wdrożenia prawidłowych zasad karmienia i modyfikacji diety należy rozważyć włączenie odpowiedniego wysokokalorycznego preparatu odżywczego, z uwzględnieniem tolerancji pokarmu przez dziecko oraz objawów ze strony przewodu pokarmowego. W artykule przedstawiono przypadek kliniczny niemowlęcia z zaburzeniami karmienia, nieprawidłowymi przyrostami masy ciała oraz okresową biegunką, u którego w terapii zastosowano preparat wysokokaloryczny, kompletny pod względem odżywczym i zawierający częściowy hydrolizat serwatki.

Standardy Medyczne/Pediatria  2020, T. 17, 705-707

Abstract:

Difficulties with feeding, especially during diet extension, are a common cause of concern for parents that they report to a pediatrician. If feeding disorders lead to nutritional status deterioration, except for the implementation of proper feeding rules and diet modification introduction of an appropriate high-calorie nutritional supplement should be considered. The paper presents a case of an infant with feeding disorders, abnormal weight gain and periodic diarrhea in whom a high-calorie supplement with partial whey hydrolysate was used in therapy.

Standardy Medyczne/Pediatria  2020, T. 17, 705-707


8 zł

author-image

Małgorzata Matuszczyk

author-image

Paulina Mika-Stępkowska

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.