Powikłania i profilaktyka ospy wietrznej – co nowego warto wiedzieć o „starej chorobie”


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ospa wietrzna to choroba zakaźna o etiologii wirusowej. Jej cechą charakterystyczną jest swędząca, pęcherzykowa wysypka, której zazwyczaj towarzyszą objawy ogólne: podwyższona ciepłota ciała, złe samopoczucie i zmniejszenie apetytu. Zwykle przebiega łagodnie, z tendencją do samoograniczania się i pozostawia trwałą odporność. Zdarza się jednak, że prowadzi do rozwoju ciężkich powikłań, które zagrażają zdrowiu, a nawet życiu pacjenta. W artykule omówiono powikłania ospy wietrznej oraz wskazania do hospitalizacji i podawania acyklowiru. Podkreślono znaczenie szczepień ochronnych jako jedynego skutecznego sposobu zapobiegania zakażeniu wirusem ospy wietrznej (łac. Varicella zoster virus, VZV).

Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 96-101   DOI:10.17443/SMP2021.18.01

Abstract:

Varicella is an infectious disease of viral etiology. Its characteristic feature is an itchy vesicular rash accompanied by general symptoms: increased body temperature, malaise, and decreased appetite. It usually a benign, self-limiting disease that leaves a long-lasting immunity. However, severe life-threatening complications may develop. The following paper presents complications of varicella. Indications for hospitalization and administration of acyclovir are also discussed. The importance of vaccination as the only effective way to protect against infection and its’ complications was stressed.

Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 96-101    DOI:10.17443/SMP2021.18.01


8 zł

author-image

Ewa Zalewska

author-image

Ernest Kuchar

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.