Koarktacja aorty u dzieci – choroba o wielu twarzach


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Koarktacja aorty to zwężenie aorty zstępującej zlokalizowane najczęściej w miejscu cieśni, tj. dystalnie od odejścia lewej tętnicy podobojczykowej, w pobliżu połączenia z przewodem lub więzadłem tętniczym. Stanowi jedną z najczęstszych wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego, występuje częściej u chłopców. Ze względu na trudną diagnostykę prenatalną, zmienny moment ujawniania się wady oraz zróżnicowaną morfologię i obraz kliniczny koarktacja aorty stanowi wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne dla lekarzy wielu specjalności.

Abstract:

Coarctation of the aorta is defined as a narrowing of the descending aorta, usually localized distal to the left subclavian artery where the ductus arteriosus or the ligamentum arteriosum attaches. It is one of the most common congenital cardiovascular defects, affecting boys more commonly. Due to difficulties in prenatal diagnosis, variable clinical manifestation and diverse morphology, coarctation of the aorta is a diagnostic and therapeutic challenge for doctors of many specialties.


6 zł

author-image

Agnieszka Grzyb

author-image

Małgorzata Żuk