Zasady opieki nad pacjentem z cewnikiem centralnym


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Opiekę nad pacjentem z cewnikiem centralnym powinien prowadzić wykwalifikowany zespół wielodyscyplinarny, dzięki któremu ryzyko powikłań związanych z leczeniem jest mniejsze. W artykule przedstawiono zasady opieki nad pacjentem z cewnikiem centralnym oparte na piśmiennictwie i „Zaleceniach leczenia żywieniowego u dzieci 2021” (Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2021). Zamykanie w cewniku roztworu taurolidyny można rozważyć u dzieci żywionych pozajelitowo w warunkach domowych. Metoda „zamka” etanolowego stosowana 1 raz w miesiącu przez 2 godz. w czasie kontroli ambulatoryjnej u dzieci żywionych pozajelitowo w domu może też pozwolić na zmniejszenie liczby zakażeń odcewnikowych. Wtórna profilaktyka powikłań zakrzepowych związanych z długotrwałym żywieniem pozajelitowym z zastosowaniem heparyny niskocząsteczkowej zmniejszyła częstość występowania wtórnej zakrzepicy. Leczeniem z wyboru zakrzepicy cewnika jest leczenie fibrynolityczne. Lekiem pierwszego rzutu jest alteplaza [rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (rtPA)].


Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 743-748

Abstract:

 

 

Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 743-748


10 zł

author-image

Sylwia Konca-Sobiech

author-image

Katarzyna Popińska

author-image

Janusz B. Książyk

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.