Podsumowanie międzynarodowych zaleceń dotyczących rozpoznawania i postępowania w zespole hemofagocytarnym/zespole aktywacji makrofagów


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule streszczono oraz omówiono publikację z 2023 r. dotyczącą amerykańsko-europejskich zaleceń postępowania w zespole hemofagocytarnym (HLH)/zespole aktywacji makrofagów (MAS).


Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, DOI:10.17443/SMP2023.20.07

Abstract:

The article is a summary of American and European points to Consider at the Early Stages of Diagnosis and Management of of hemophagocytic lympho-histiocytosis (HLH)/macrophae activation syndrome (MAS).

 

Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, DOI:10.17443/SMP2023.20.07

Treść:

Opracowanie na podstawie: Shakoory B, Geerlinks A, Wilejto M i wsp. The 2022 EULAR/ACR Points to Consider at the Early Stages
of Diagnosis and Management of Suspected Haemophagocytic Lymphohistiocytosis/Macrophage Activation Syndrome (HLH/MAS).
Arthritis Rheumatol 2023;75:1714-1732.


12 zł

author-image

Aleksandra Woynarowska-Kochanowska

author-image

Piotr Buda

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.