Stany nagłe w punkcie szczepień


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Szczepienia profilaktyczne mogą być przyczyną wystąpienia wielu objawów niepożądanych u dzieci. Najcięższym z nich jest reakcja anafilaktyczna, która stanowi zagrożenie życia. Znajomość objawów klinicznych, na podstawie których rozpoznaje się anafilaksję, a także różnicowanie, zwłaszcza z reakcją wazowagalną, pozwalają na szybkie podjęcie decyzji terapeutycznych. W artykule przedstawiono kryteria rozpoznania anafilaksji, różnicowanie oraz postępowanie.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 171-177

Abstract:

Prophylactic vaccinations can cause several adverse reactions in children. The most severe is anaphylactic reaction, which is a life-threatening condition. Knowledge of the clinical signs based on which anaphylaxis is diagnosed, and differentiation, especially with a vasovagal reaction, allow rapid therapeutic decisions. This article presents criteria for the diagnosis of anaphylaxis, differentiation, and management.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 171-177


12 zł

author-image

Joanna Lange

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.