Opinia Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci w sprawie stężenia siarczanów w wodzie pitnej odpowiedniej dla niemowląt


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Brakuje wiarygodnych badań, określających stężenie siarczanów w wodzie stosowanej do picia i przygotowania posiłków dla niemowląt. Na podstawie nielicznych europejskich wytycznych Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci zaleca określenie maksymalnego stężenia siarczanów w wodzie, w tym dla bardzo nisko i nisko zmineralizowanej wody dla niemowląt, na poziomie do 140 mg/l.

Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 255-258

Abstract:

No reliable studies have determined the concentration of sulfates in water used for drinking and preparing infant meals. Based on a few European guidelines, the Polish Society of Clinical Nutrition for Children recommends setting the maximum concentration of sulfates in water, including low mineralized water for infants, at up to 140 mg/l.

Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 255-258


15 zł

author-image

Janusz B. Książyk

author-image

Hanna Romanowska

author-image

Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz

author-image

Elżbieta Banaś

author-image

Katarzyna Popińska

author-image

Ewa Toporowska-Kowalska

author-image

Hanna Szajewska

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.