Dlaczego należy oznaczać stężenie interleukiny-6 w surowicy krwi w diagnostyce sepsy u noworodka?


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Sepsa jest nadal jedną z wiodących przyczyn zachorowalności i umieralności pacjentów oddziałów intensywnej terapii noworodka. Zarówno diagnostyka, jak i terapia, pomimo ciągłych zmian dotyczących monitorowania i farmakoterapii, stanową ciągle trudne zadanie dla neonatologów. Poniżej autor przedstawia zasadność wykorzystania w procesie diagnostycznym sepsy oznaczania stężenia w surowicy interelukiny-6 (IL-6) i sugeruje możliwości modyfikacji terapii w zależności od wartości stężenia tej cytokiny we krwi noworodka.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 277-282

Abstract:

Neonatal sepsis is still one of the leading causes of morbidity and mortality in the neonatal intensive care unit. Despite innovating the advanced
technologies in monitoring and new conceptions in therapy, diagnosis and treatment of neonatal sepsis remains important task for neonatologists. Author presents the reasonability for evaluation of serum IL-6 concentration in diagnosis of neonatal sepsis and suggests the modification of therapy according to the obtained results.

Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 277-282


12 zł

author-image

Ryszard Lauterbach

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.