Laktoferyna – proteinowy nutraceutyk o wielu działaniach terapeutycznych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Od wielu lat pojawiają się coraz to nowe publikacje, przedstawiające możliwości wykorzystania laktoferyny (LF), interesującej glikoproteiny z rodziny transferyn, posiadającej liczne funkcje biologiczne, w działaniach mających na celu ochronę zdrowia człowieka już od pierwszych chwil po urodzeniu. Powszechnie wiadomym jest, że LF stanowi ważną składową pokarmu naturalnego. Występuje w najwyższym stężeniu w siarze, a następnie już niższe, aczkolwiek nadal znaczne jej stężenie utrzymuje się przez okres laktacji. LF znajdująca się w mleku krowim (bLF) wykazuje znaczne podobieństwo w budowie do LF pokarmu kobiecego (hLF) i, w związku z łatwiejszą dostępnością, jest ona aktualnie częściej wykorzystywana w badaniach oceniających skuteczność stosowania tej glikoproteiny w różnych stanach klinicznych. Poniżej przedstawiony został przegląd publikacji, których wyniki wskazują na korzystne efekty podaży LF nie tylko w pierwszych dniach po urodzeniu, ale także przez cały okres życia.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 333-342

Abstract:

Lactoferrin (LF) is an iron-binding glycoprotein, which is present in most biological fluids with particularly high levels in colostrum and in mammalian milk. Bovine lactoferrin (bLF) is more than 70% homologous with human lactoferrin (hLF). Most of the clinical trials in the literature have used bLF for supplementation. This review summarizes the recent advances in explaining the mechanisms, which are responsible for the multifunctional roles of LF, and presents its potential prophylactic and therapeutic applications.

 

Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 333-342


10 zł

author-image

Ryszard Lauterbach

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.