Aktualne nazwy szczepów probiotycznych tradycyjnie należących do rodzaju Lactobacillus


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Bakterie z rodzaju Lactobacillus należą do znanych i powszechnie stosowanych probiotyków. Jednak taksonomia tych bakterii przez lata uchodziła za chaotyczną. Sytuacja istotnie się zmieniła w 2020 r., kiedy to dzięki międzynarodowej współpracy naukowców z różnych uniwersytetów taksonomia bakterii tradycyjnie zaliczanych do rodzaju Lactobacillus została uporządkowana. W artykule zaprezentowano kluczowe aspekty oraz praktyczne konsekwencje rewizji nomenklatury taksonomicznej Lactobacillus. Pomimo wprowadzenia nowej nomenklatury tożsamość tych mikroorganizmów pozostaje niezmienna, co oznacza, że informacje na temat ich bezpieczeństwa i skuteczności nadal znajdują zastosowanie.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 345-350

Abstract:

Bacteria from the genus Lactobacillus rank among the most recognized and extensively used probiotics. Their taxonomy was long viewed as chaotic. This changed dramatically in 2020, thanks to an international collaboration among scientists from various universities, who reorganized the taxonomy of bacteria traditionally classified as Lactobacillus. Despite the introduction of new nomenclature, the identity of these organisms remains the same, ensuring that the accumulated information on their safety and efficacy remains relevant.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 345-350


10 zł

author-image

Hanna Szajewska

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.