Standardy Medyczne Pediatria numer 3/2024


Słowa kluczowe / Keywords:


Streszczenie:

Brak

Abstract:

None

Treść:

STANDARDY MEDYCZNE

  • Opinia Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci w sprawie stężenia siarczanów w wodzie pitnej odpowiedniej dla niemowląt 

DONIESIENIA ZE ŚWIATA

  • Definicja, diagnostyka i metody leczenia nieprawidłowości dolnego odcinka układu moczowego w okresie płodowym: konsensus grupy roboczej dotyczącej uropatii zaporowej ERKNet CAKUT

PRACE POGLĄDOWE

  • Dlaczego należy oznaczać stężenie interleukiny-6 w surowicy krwi w diagnostyce sepsy
    u noworodka?
  • Krótkie wędzidełko języka u dziecka – aktualne wytyczne postępowania
  • Najczęstsze problemy gastroenterologiczne u niemowląt. Podstawowe zasady diagnostyki i leczenia dla lekarza pediatry
  • Eozynofilia u dzieci i młodzieży – praktyczny algorytm postępowania
  • Radiologia pediatryczna – jak przygotować pacjenta do badań obrazowych 

OPIS PRZYPADKU

  • Trudności w leczeniu wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii u noworodka urodzonego przedwcześnie – opis przypadku

39 zł

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.