Profilaktyka w gastroenterologii dziecięcej – wczoraj, dziś, jutro.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Profilaktyka jest jedną z podstaw nowoczesnej medycyny. Ideałem profilaktyki w pediatrii jest zapobieganie chorobom oraz stawianie rozpoznania we wczesnych stadiach, przed wystąpieniem fazy objawowej. Jednym z objawów chorób przewlekłych jest niedożywienie, szczególnie niebezpieczne w wieku rozwojowym. W pracy przedstawiamy zmieniające się koncepcje w zakresie działań profilaktycznych na przykładzie gastroenterologii dziecięcej.

Abstract:

Prophylaxis is one of the main challenges for the medical health systems nowadays. Prevention of diseases and early diagnosis, before the symptomatic phase, seems to be more beneficial than expensive therapy. Malnutrition as the symptom of chronic diseases isa major concern in childhood and should be prevented. We present changes in approach to prophylaxis in the field of pediatric gastroenterology.author-image

Jerzy Socha

author-image

Agnieszka Bakuła

author-image

Piotr Socha