Gorączka reumatyczna (morbus rheumaticus) i ASO.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Gorączka reumatyczna jest wielonarządową chorobą zapalną o podłożu autoimmunizacyjnym, która występuje głównie u dzieci w wieku 6–15 lat. Charakteryzuje się występowaniem: zapalenia stawów, zapalenia mięśnia sercowego, pląsawicy, guzków podskórnych i rumienia brzeżnego. Trwałym następstwem przebytej gorączki reumatycznej jest nabyta wada serca. W niniejszym artykule przedstawiono zasady rozpoznawania, leczenia i profilaktyki gorączki reumatycznej.

Abstract:

Rheumatic fever is a multisystemic inflammatory disease, which appears in children between 6–15 years old. It is characterized by arthritis, myocarditis, chorea, subcutaneous nodules and erythema marginatum.The permanent consequence of rheumatic feveris acquired heart defect. It is one of the common reason of acquired heart defects in children and youth. In this article we present the principles of diagnosis, treatment and prophylaxis of rheumatic fever.author-image

Izabela Szczygielska

author-image

Elżbieta Hernik

author-image

Agnieszka Gazda

author-image

Lidia Rutkowska-Sak

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.