Rozwój intelektualny i antropologiczna ocena stanu odżywienia dzieci na diecie wegetariańskiej.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W 2010 r. przeprowadzono badania 46 dzieci na diecie wegańskiej i wegetariańskiej w wieku 1,4–7,6 lat, polegających na badaniu ilorazu inteligencji (IQ) oraz ocenie stanu odżywienia przy pomocy badań antropometrycznych. Stwierdzono, że dzieci na diecie wegetariańskiej i wegańskiej rozwijają się prawidłowo pod względem intelektualnym, ze średnią IQ wyższą od populacyjnej. Nie stwierdzono żadnych zaburzeń stanu odżywienia badanych dzieci na diecie roślinnej, z korzystnym trendem niższych wartości BMI.

Abstract:

Intellectual development (IQ) and nutritional statu s(based on anthropological measurements) were assessed in 46 children aged 1,4–7,6 years on vegan and vegetarian diets. Normal intellectual development, with IQ higher than population reference data, and normal nutritional status with the tendency towards lower BMI index were found.author-image

Grupa Ekspertów

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.