Witamina D w chorobach przebiegających z zaburzeniami wchłaniania (mukowiscydoza, cholestaza, nieswoiste zapalenie jelit).


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zaburzenia trawienia tłuszczów w przebiegu mukowiscydozy i cholestazy oraz zaburzenia trawienia towarzyszące nieswoistymchorobom zapalnym jelit stanowią istotny czynnik ryzykanie doboru witaminy D. Dlatego zalecenia leczenia tych chorób obejmują również monitorowanie niedoboru witaminy D poprzez ocenę stężenia 25(OH)D3 oraz odpowiednią suplementację. Badania przekrojowe dużych populacji chorych pokazują wysoką częstość niedoboru witaminy D, jednak nadal brakuje silnych dowodów na skuteczność suplementacji w zapobieganiu skutkom klinicznym niedoboru witaminy D, takim jak złamania kości.

Abstract:

Lipid malabsorption is observed In cystic fibrosis and chronic cholestasis as well as malabsorption associated with inflammatory bowel disease are a significant risk factor of vitamin D deficiency. Thus management guidelines include also vitaminD status monitoring by measurement of 25(OH)D3 and vitamin D supplementation. Observational studies of large cohorts of patients show a high frequency of vitamin D deficiency in these diseases, still we lack sufficient evidence form intervention trials to show clinical effects of vitamin D supplementation like decreased risk of bone fractures.author-image

Piotr Socha

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.