Ogniskowy rozrost guzkowy. Czy istnieją odrębności u dzieci?


Słowa kluczowe / Keywords:

Brak/None

Streszczenie:

Do niedawna wydawało się, że ogniskowy rozrost guzkowy (ang. FNH - focal nodular hyperplasia) występuje wyłącznie u dorosłych. Ostatnio ukazuje się coraz więcej doniesień dotyczących występowania FNH także u dzieci. W artykule przedstawiono odrębności występowania FNH u dzieci, zwłaszcza w kontekście faktu, że zmianę o typie FNH stwierdza się częściej w populacji dzieci po przebyciu choroby nowotworowej, chemioterapii, radioterapii czy przeszczepieniu szpiku.

Abstract:

Until recently FNH was thought to be an adult problem exclusively. Lately however reports on FNH in children appear more frequently. In this paper we present differences in morbidity in pediatric population, with special attention to more frequent occurrence in children after neoplastic disease, chemotherapy, radiotherapy or bone marrow transplantation.author-image

Grupa Ekspertów