Wybór smoka do karmienia butelką – sztuka czy nauka?


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Jak wiadomo, zdarza się, że niemowlęta lub noworodki mają problemy podczas karmienia naturalnego. Bezpieczne i udane karmienie butelką wymaga użycia odpowiedniego smoka. Wciąż trwają dyskusje odnośnie najlepszego smoka do karmienia butelką. Zrozumienie mechaniki ssania podczas wyłącznego karmienia piersią pozwala ocenić i porównać ssanie za pośrednictwem różnych smoków. Uwaga tego artykułu skupia się wokół umiejętności wyboru odpowiedniego smoka do butelki dla określonego noworodka lub niemowlaka. Autorka pokazuje, jak można użyć tej wiedzy do wyboru smoka usprawniającego karmienie butelką oraz kiedy możemy oczekiwać skutków nieodpowiedniego wyboru.

Abstract:

Sometimes infants or newborn are known to have difficulty in natural feeding. Safe and successful bottle feed ingrequires using proper bottle nipple. There is a continuous debate regarding the best bottle nipple. Understanding mechanics of sucking exclusive breast feeding allows assess and compare mechanics of sucking by different bottle nipples. An attention of this article is focused on competence of choosing proper bottle nipple for specific newborn or infant. Author showed how can we use this knowledge to choosing nipple for improve bottle feeding and when we expect consequences inappropriate choice.author-image

Ewa Winnicka

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.