Wartości referencyjne wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dla oceny wzrastania i stanu odżywienia dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

<p>Cel: <br />Aktualizacja populacyjnych układ&oacute;w odniesienia wysokości ciała, masy ciała oraz BMI dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat oraz ich por&oacute;wnanie z dotychczas stosowanymi normami warszawskimi &bdquo;Instytutu Matki i Dziecka&rdquo; i aktualnymi międzynarodowymi wartościami referencyjnymi WHO.<br /><br />Materiały i metody: <br />W pracy wykorzystano dane antropometryczne 22 623 os&oacute;b w wieku 3-18 lat, zebrane w trakcie dw&oacute;ch og&oacute;lnopolskich projekt&oacute;w badawczych: OLAF PL0080 oraz OLA NR13 0002 06. Dane analizowano z użyciem pakietu statystycznego SAS 9.2. Siatki centylowe opracowano w oparciu o metodę LMS za pomocą pakietu LMS Chart Maker Pro 2.42.<br /><br />Wyniki: <br />Aktualne, reprezentatywne dla polskiej populacji siatki centylowe wysokości ciała, masy ciała i BMI.<br /><br />Wnioski: <br />Prezentowane siatki centylowe opracowane są na podstawie reprezentatywnej pr&oacute;by dla populacji polskiej dzieci i młodzieży w wieku 3 - 18 lat, umożliwiają podstawową ocenę rozwoju fizycznego oraz wczesne wykrywanie zaburzeń wzrastania, a także ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości.</p>

Abstract:

<p>Objectives: <br />Update of the percentile charts of height, weight and BMI for children and adolescence in Poland, 3-18 year of age and compare them withlocal and international growth reference charts.<br /><br />Methods:<br /> Anthropometric data from 22 623 participants health examinations (OLAF PL0080 and OLA NR13 0002 06) between the ages of 3 and 18 years were used. Data were analyzed with SAS 9.2 software. Percentile charts were constructed using the LMS method with LMS Chart Maker Pro 2.42.<br /><br />Results: <br />Current and representative for polish population of children and adolescents percentile charts.<br /><br />Conclusions: <br />Presented percentile charts enable basic assessment of physical development and early diagnosis of growth and nutrition status disturbances.</p>

author-image

Grupa Ekspertów