Nowe spojrzenie na suplementację witaminą D.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Właściwe zaopatrzenie organizmu w witaminę D odgrywa fundamentalną rolę nie tylko w regulacji gospodarki Ca-P, ale także zapewnia prawidłowe funkcjonowanie niemal wszystkich komórek, tkanek i narządów. Obserwowane i dokumentowane w literaturze postępujące niekorzystne zmiany w zakresie nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej zarówno w populacji wieku rozwojowego, jak i u dorosłych prowadzą dowzrostu częstości występowania niedoborów witaminy D. W związku z tym istnieje potrzeba opracowania aktualnego schematu suplementacji witaminą D z uwzględnieniem niezbędnej dobowej podaży witaminy D na różnych etapach życia. W prezentowanej pracy, w oparciu o aktualny przegląd literatury, dokonano próby opracowania wytycznych w zakresie profilaktyki niedoborów witaminy D.

Abstract:

Adequate vitamin D intake and its status are importantn ot only for bone health and Ca-P metabolism, but for optimal function of many organs and tissues of the body. Due to documented changes in the dietary habits and physical activity level, observed in growing children and adults, the prevalence of vitamin D insufficiency is continuously increasing. In consequence, there is anurgent need to establish and provide actual vitamin D supplementation scheme, including proposed doses ofdaily vitamin D intake for infants, toddlers, children and adolescents as well as for adults, including pregnantand breastfeeding women.author-image

Grupa Ekspertów

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.