Stan astmatyczny.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Stan astmatyczny (ostry napad astmy oskrzelowej) jest stanem zagrożenia życia wymagającym natychmiastowej interwencji. Wczesne zastosowanie beta-mimetyków krótkodziałających, kortykosteroidów systemowych może zapobiec hospitalizacji dziecka. W artykule przedstawiono wytyczne postępowania w stanie astmatycznym zgodnie z zaleceniami GINA, NAEPP oraz BTS.

Abstract:

Status asthmaticus (acute asthma, near-fatal asthma) is a life-threatening condition which should be treated immediately. Early intervention with short-acting β2-agonists, systemic corticosteroids can prevent hospitalization. In article GINA, NAEPP and BTS guidelines for treatment of status asthmaticus are discussed.author-image

Joanna Lange

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.