Testy przepuszczalności w diagnostyce chorób zapalnych jelit.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Testy przepuszczalności to proste, nieinwazyjne metody diagnostyczne w screeningu chorób zapalnych jelit. Umożliwiają określenie stopnia zaawansowania, lokalizacji i prawdopodobieństwa zaostrzenia dolegliwości, jak również ocenę skuteczności terapii. Znajdują ponadto zastosowanie w różnicowaniu chorób zapalnych z innymi funkcjonalnymi dolegliwościami tego narządu, przede wszystkim zespołem jelita nadwrażliwego (ang. Irritablebowel syndrome – IBS). Opierają się na wielokrotnych pomiarach stężenia w moczu bądź kale parametrów odzwierciedlających funkcjonalność błony śluzowej jelita. Do najczęściej wykorzystywanych wskaźników należą: stężenie kalprotektyny w kale oraz stężenie w moczu niedegradowanych in vivo cukrów (laktuloza, L-ramnoza, mannitol). Często parametry te porównywane są z poziomem wykładników stanu zapalnego: CRP (białko ostrejfazy), OB (szybkość opadania krwinek czerwonych), poziomem albumin w surowicy krwi. Nieinwazyjny charaktertestów, ich uniwersalność (wyniki nie zależą od wieku,płci ani wcześniejszych operacji), szybkość oznaczania oraz możliwość wielokrotnego powtarzania (w odróżnieniu od badań endoskopowych) sprawiają, że są one szczególnie przydatne w diagnostyce dzieci.

Abstract:

The permeability tests are a simple, non-invasive diagnostic tools allowing examination of functional bowel diseases. They are used to asses the conditions, relapse and the effectiveness of the therapy, moreover to investigate possible genetic influences on intestinal barrier in Crohn disease (CD). They are also helpful in differentiation between the inflammatory bowel diseases (IBD) and the other constitutive epithelial disorders. The methods are consist in the measurements of urineor stool samples. The most popular parameters are: the calprotectin and not degradated in vivo sacharides(Lactulose,L-rhamnose, Mannitol), often compared withblood parameters such as CRP, ESR or serum albumins. To sum up, the permeability tests are highly useful inthe diagnosis of children because thy are non-invasive, universal (the result does not depend neither on theage, nor gender and past surgeries), rapid and make the possibility of multiple repetition (in contrary to endoscopy).author-image

Grupa Ekspertów

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.