Leczenie niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby


Słowa kluczowe / Keywords:

Brak/None

Streszczenie:

Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby(nonalcoholic fatty liver disease – NAFLD) stanowi jużobecnie ważny problem epidemiologiczny i klinicznyu dzieci i młodzieży. Ponieważ otyłość jest najczęstszymobjawem klinicznym związanym z NAFLD,za jedną z podstawowych metod terapeutycznych,zmniejszającą liczbę powikłań związanych z otyłościąi zapobiegającą powstawaniu nowych, uważana jestredukcja masy ciała.

Abstract:

None

author-image

Wojciech Jańczyk

author-image

Piotr Socha

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.