Pieluszkowe zapalenie skóry jako problem dermatologiczny i pediatryczny Część 2. Wtórne pieluszkowe zapalenie skóry – objawy skórne.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wykwity skórne w okolicy pieluszkowej są jednym z najczęstszych dermatologicznych problemów wieku niemowlęcego. Można je podzielić na pierwotne pieluszkowe zapalenie skóry, ostro zapalne zmiany o wieloczynnikowej etiologii oraz wtórne pieluszkowe zapalenie skóry, w przebiegu którego zmiany skórne okolicy anogenitalnej są jednym z objawów schorzeń dermatologicznych i pediatrycznych. Wtórne pieluszkowe zapalenie skóry można podzielić na dwie dużegrupy chorobowe: o etiologii zapalnej i infekcyjnej. Niezwykle ważne dla postępowania terapeutycznego jest rozróżnienie pomiędzy pieluszkowym zapaleniem skóry z podrażnienia a innymi zmianami skórnymi pojawiającymi się w okolicy pieluszkowej.

Abstract:

Skin reactions in the diaper area are the most common dermatologic problem in infancy. Such eruptionscan be subdivided into primary diaper dermatitis (anacute inflammation of the diaper area of multifactorial etiology) and secondary diaper dermatitis that encompasses eruptions in the diaper area with defined etiology (pediatric and dermatological diseases). Secondary diaper dermatitis can be divided into inflammatory and infectious categories. It is very important to distinguishirritant contact dermatit is from other skin conditions that may develop in this sensitive area.author-image

Grupa Ekspertów