Zaburzenia karmienia u dzieci.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zaburzenia karmienia u dzieci to złożony problem, wymagający wielodyscyplinarnego podejścia diagnostycznego. Etiologia zaburzeń karmienia u dzieci jest różnorodna, przy czym często spotykamy się z nakładaniem się choroby organicznej (podstawowej) na zaburzenia zachowania związane z karmieniem. Z tego względu pacjent powinien być oceniony każdorazowo przez dietetyka, psychologa, logopedę oraz lekarza pediatrę. Jedynie holistyczne podejście do pacjenta zaowocuje zastosowaniem optymalnego doboru preparatów żywieniowych, leczenia farmakologicznego czy chirurgicznego, a także odpowiedniej opieki psychologicznej.

Abstract:

Feeding disorders in children are a complex problem that require a broad diagnostic approach. The etiology of feeding disorders is diverse and most often organic disease or basic neurological disorders appear together with behavioral issues. Every patient should be assessed by a nutritionist, psychologist, speech pathologist, pediatrician and occupational therapist. This way of a complex medical approach will result in an optimal nutritional, pharmacological and psychological care.author-image

Anna Rybak

author-image

Jerzy Socha

author-image

Violetta Wikiełł

author-image

Anna Stolarczyk

author-image

Piotr Socha